ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުން

ކެޓަގަރީތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ޢީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

24 އޯގަސްޓް 2017    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު، ޢީދު ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

ބަރަކާތްތެރި އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އަޟްޙާ ޢީދުގެ މުނާސަބަތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުއްވެވި ޢީދު ތަހުނިޔާގެ މެސެޖުގައެވެ.